Leda 41 X

Onze pop-up is het uitstalraam voor onze tijdelijke projecten waarin telkens een welbepaalde rode draad centraal staat, zij het een ontwerper, een product, een merk of een thema.